فریلنسرهای مجرب را برای پروژه های خود هستید یا به دنبال شغل مستقل آنلاین هستید؟

استخدام فریلنسر پذیرش یک فریلنسر

جاب فاین چگونه کار می کند

ارسال پروژه هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام بهترینها و ارسال پروژه

استفاده از میز کار جاب فاین برای گفتگو و اشتراک فایل ها و اتمام پروژه

ما مراقب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

یافتن بهترین فریلنسرها برای پروژه های شما

اسما معینی

مجری و گوینده

35,000تومان/ساعت
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

نورالهدی کاظمی

طراح گرافیست

50,000تومان/ساعت
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه ها

شنیدن آنچه که مشتریان ما می گویند

سطح خدمات مورد نیاز برای ارسال پروژه را انتخاب کنید

رایگان

برای 5 روز

رایگان

شما ۳ بار فرصت دارید تا یک پروژه رایگان ارائه دهید. هر پروژه به مدت ۵ روز به صورت عادی نمایش داده می شود.

ثبت نام

15000تومان

برای 30 روز

استاندارد

این طرح شامل ۱۵ پروژه است. هر پروژه به مدت ۳۰ روز به صورت عادی نمایش داده می شود.

ثبت نام

35000تومان

برای 60 روز

حرفه ای

این طرح شامل ۳۵ پروژه است. هر پروژه به مدت ۶۰ روز نمایش داده می شود.

ثبت نام

کار نیاز دارید؟جهت دریافت پروژه خود به جمع ما بپیوندید

شروع به کار