پروفایل های موجود

-
پاک کردن همه فیلترها

3 پروفایل موجود 3 پروفایل موجود

 • امیر حمزه

  برنامه نویس فرانت اند

  6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 70,000تومان/ساعت

 • اسما معینی

  مجری و گوینده

  3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 35,000تومان/ساعت

 • نورالهدی کاظمی

  طراح گرافیست

  8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 50,000تومان/ساعت